Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prelucrarea datelor cu caracter personalConform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Monsson Trading S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este legat de indeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv comercializarea energiei electrice, precum si de activitati de marketing si publicitate.

Refuzul dumneavoastra poate determina imposibilitatea asigurarii furnizarii energiei electrice in conditii optime, precum si a participarii la campaniile de promovare desfasurate de Monsson Trading S.R.L.

Orice persoană care acceseaza site-ul si care ofera date sau informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda de pe acest site, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

·   procesarea informatiilor transmise de catre aceasta in scopul derularii relatiilor precontractuale/contractuale cu Monsson Trading S.R.L.;

·   stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta Monsson Trading S.R.L. sa imbunatateasca relatia cu clientii/potentialii clienti/consumatori;

·   prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Monsson Trading S.R.L. in vederea efectuarii de studii de piata;

·   marketing (inclusiv marketingul direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automata care nu necesita interventia unui operator uman.

Informatiile  inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari:partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice centrale/locale, agentii de colectare debite/recuperare creante, mass-media, cu respectarea prevederilor contractuale de confidentialitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa către Monsson Trading S.R.L. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.