Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Legislatie

 

Legislatie nationala aplicabila

Legaturi utile: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei   http://213.177.15.183/PublicLists/Ordin

Ordinul ANRE nr. 16 din 18 martie 2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali. Detalii privind modul de relationare cu Monsson Trading in astfel de situatii regasiti AICI.

Informatii utile pentru consumatorul final de energie (prevederi legislative)

Informare privind modificarea cotei obligatorii de achizitie a certificatelor verzi - 2015

Noi ordine privind modificarea tarifelor de distributie incepand cu ianuarie 2015. AICI puteti verifica noile tarife reglementate aferente zonelor de distributie.

Ordin ANRE 95/2015 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Va anuntam prin prezenta ca incepand cu data de 01.07.2015 tarifele reglementate pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice precum si serviciul de sistem s-au modificat. Pentru mai multe detalii, va rugam sa verificati documentul atasat AICI.

Ordin ANRE nr. 150/2015 - pentru aprobarea Regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de retea/sistem din domeniul energiei

Ordin ANRE nr. 96/2015 - pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale

Ordin ANRE nr. 90/2015 - privind aprobarea contractelor –cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Ordin ANRE 105/2014 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice.

Pliant despre concurenta pe piata a furnizorilor de energie electrica  si  informatii despre schimbarea furnizorului. 

Ordin ANRE nr. 64/2014 – Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, intrat in vigoare  la data publicarii in Monitorul Oficial nr. 794/31.10.2014, Partea I, a HG 934/2014 privind abrogarea HG 1007/2004. 

Ordin ANRE nr. 33/2014 - pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva.

Legea 127/2014 – pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004

Legea Energiei si a Gazelor Naturale - 123/2012

Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1 / 2010.

OUG 57 / 2013 pentru modificarea si completarea Legii 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 23/2014 – pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 134 / 2012 pentru aprobarea OUG 88 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

OUG 88 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 139 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

OG 29 / 2010 privind modificarea si completarea Legii 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 220 / 2008 pentru stabilirea sistemelor de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

HG 977 / 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

HG 1012 / 2009 pentru modificarea si completarea HG 977 / 2003

HG 978 / 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune

Ordin ANRE nr. 69/2009 - pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice

Conditii generale pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice

 

Legislatie furnizare gaze

Ordinul ANRE nr. 118/2014 privind obligatia producatorilor si furnizorilor de a vinde gaze pe bursa

Ordinul ANRE nr. 107/2014 privind stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetica

Hotărârea nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

Ordinul nr. 16/2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale si Ordinul nr. 160/2015 privind completarea Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale

Ordinul ANRE nr. 35/05.06.2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordinul ANRE nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale;

Ordinul nr. 34/31.05.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale

Ordinul nr. 46/28.06.2013 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

Ordinul nr. 42/12.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali
ORDIN nr. 32 din 30 august 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordonanta De Urgenta nr. 70/31.08.2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece

Ordinul ANRE nr. 86/2009 privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale

Ordinul nr. 34/2010 privind modificarea anexei nr. 2A Condiţii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale

Ordinul ANRE nr. 47/2008 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale

Ordinul nr. 56/2008 aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie

Ordinul 115 si 125 din 2008 modifica Ordinul nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

Ordinul nr. 33/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrica

Ordinul ANRE nr. 47/2007 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale cu completarile is modificarile ulterioare

H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale

Ordinul nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pt activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordinul nr. 59/13.12.2007 privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

Decizia nr. 1368/2006 privind deschiderea integrală a pieţei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici

Decizia nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale cu completarile si modificarile ulterioare

H.G. nr. 1043/2004 – Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

Ordinul nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale

 

Legislatie europeana

Directiva 2009/28/CE privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pe piata interna de energie electrica

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind regulile comune aplicabile pietei interne de energie